м. Ромни, вул. Аптекарська, 10

7-10-09, 067-585-53-53, 095-585-53-53, 073-585-53-53 support@trkideal.com

Правила користування телекомунікаційною мережею ТРК «Ідеал»

Просимо уважно прочитати дані правила і не допускати їх порушення при підключенні!

Правила користування телекомунікаційною мережею ТРК «Ідеал»

1. Абонент несе повну матеріальну відповідальність за обладнання, що йому надано Провайдером.

2. Контролювати роботу власного Кінцевого обладнання, включаючи таке, що без його відома може самостійно встановлювати з’єднання.

3. Абонент зобов’язується використовувати лише Кінцеве обладнання, яке має сертифікат відповідності.

4. Не використовувати надані Оператора Послуги для надання Послуг третім особам.

5. Не використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб; не фальсифікувати мережеві ідентифікатори; не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори; не замовляти та не пропонувати розсилання спаму; не розсилати спам; не вчиняти та не сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших Абонентів послуг з доступу до мережі Інтернет або нормальному функціонуванню обладнання Оператора.

6. Не виконувати модернізацію та/чи програмування свого Кінцевого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг у мережі Оператора чи на функціонування мережевого обладнання Оператора.

7. В ОБОВ’ЯЗКОВОМУ порядку відключити свій мережевий кабель від комп’ютера (маршрутизатора) під час грози. В протилежному випадку Оператор не несе жодної відповідальності за нанесену шкоду Абонентові стихійним явищем (при можливому попаданні блискавки в мережевий кабель).

8. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни та паролі), виділені Оператором.

9. Не використовувати кінцеве обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

10. Повідомляти, на запит оператора, про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання послуг.

11. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання послуг третім особам.

12. Не рідше ніж 1 раз в місяць відвідувати Сайт Оператора www.trkideal.com для ознайомлення з публікаціями Оператора щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, тарифах та Правилах.

Скачати