м. Ромни 1-й пр. Маяковського 2а

7-10-09, 067-585-53-53, 095-585-53-53, 073-585-53-53 support@trkideal.com

Правила користування

Додаток 3

до Публічного договору

«Про надання телекомунікаційних послуг»

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЮ МЕРЕЖЕЮ

Ці Правила описують загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет та кабельного телебачення. Дія Правил поширюється на порядок використання ресурсів мережі Інтернет. Мережа Інтернет являє собою глобальне об’єднання комп’ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій. Це об’єднання є децентралізованим, і єдиного загальнообов’язкового зведення правил (законів) користування мережею Інтернет не встановлено. Існують, однак, загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет, спрямовані на те, щоб діяльність кожного користувача мережі не заважала роботі інших користувачів. Фундаментальне положення цих норм таке: правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет (від поштової скриньки до каналу зв’язку) визначають власники цих ресурсів і лише вони. Цей документ описує загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет, дотримання яких є обов’язковим для всіх користувачів. Дія цих норм розповсюджується на порядок використання ресурсів Мережі. Тут і далі словом Мережа позначені мережа Інтернет і доступні з неї інші мережі.

 1. Обмеження на інформаційний шум (спам)

Розвиток Мережі призвів до того, що однією з основних проблем користувачів став надлишок інформації. Тому мережеве співтовариство виробило спеціальні правила, спрямовані на захист користувача від непотрібної / незапитаної інформації (спама). Зокрема, є неприпустимими:

 • Масове розсилання не погоджених попередньо електронних листів (mass mailing). Під масовим розсиланням мається на увазі як розсилка безлічі одержувачів, так і множинна розсилка одному одержувачеві. Тут і далі під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією.
 • Неузгоджена розсилка електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції.
 • Розміщення в будь-якій конференції Usenet або іншій конференції, форумі або електронному списку розсилки статей, які не відповідають тематиці даної конференції чи списку розсилки (off-topic). Тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин) Usenet і інші конференції, форуми і електронні списки розсилки.
 • Розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами такої конференції або їх розміщення було узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції.
 • Розміщення в будь-якій конференції статті, що містить прикладені файли, крім випадків, коли вкладення явно дозволені правилами такої конференції або таке розміщення було узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції.
 • Розсилка інформації одержувачам, що висловили раніше явне небажання отримувати цю інформацію.
 • Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і т.д.) як контактних координат при здійсненні будь-якого з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої точки Мережі були вчинені ці дії.

2.Заборона несанкціонованого доступу, мережних атак та неприпустимість фальсифікації

Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів мережі Інтернет чи участь у мережних атаках і мережевому зломі. У тому числі заборонені:

– використання комп’ютерів, устаткування мережі, програмних засобів спрямованих на порушення нормального функціонування елементів мережі Інтернет, що не належить користувачу;

– використання комп’ютерів, устаткування мережі, програмних засобів, що дозволяють нелегально отримати доступ, у тому числі привілейований, на такому комп’ютері чи устаткуванні, а також подальше

використання такого доступу, знищення й модифікація програмного забезпечення чи даних, що не належать користувачу, без узгодження з власниками чи адміністраторами цього програмного забезпечення чи даних;

– передача комп’ютерам чи устаткуванню мережі безглуздої чи марної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп’ютери чи устаткування, а також проміжні ділянки мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв’язку мереж і доступності окремих її елементів;

– спроби запитів до будь-яких ресурсів, не призначених для громадського користування;

– фальсифікація своєї IP-адреси, а також інших адрес, що характеризують з’єднання за відповідним протоколами, при передачі даних у мережу Інтернет;

– фальсифікація контактної інформації про користувача, що надається власникам чи адміністраторам ресурсів мережі Інтернет;

– використання псевдонімів і анонімність, крім випадків, коли правила користування відповідними ресурсами мережі дозволяють (не забороняють) анонімність при їхньому використанні.

– використання ідентифікаційних даних (імен, адрес, телефонів тощо) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання.

– фальсифікація своєї IP-адреси, а також адрес, що використовуються в інших мережевих протоколах, при передачі даних через мережу Інтернет;

– використання неіснуючих зворотних адрес при відправленні електронних повідомлень, а також відсилання повідомлень від імені поштових роботів і поштових систем, зокрема повідомлень про хід доставки повідомлень.

 1. Використання ресурсів мережі

Використання ресурсів мережі Інтернет: каналів передачі даних, серверів і наданих ними сервісів та інформації, що отримується за їх допомоги, має відбуватись відповідно до загальнодоступних правил використання цих ресурсів і чинних норм. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів у точці підключення до таких ресурсів і є обов’язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів. Відсутність явних опублікованих правил використання ресурсів означає, що їхнє використання припустиме відповідно до правил і норм, що визначені технологією (технічними

умовами і протоколами) їх використання, а також чинним законодавством України.

 1. Налаштування власних ресурсів

При роботі в мережі Інтернет користувач стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання мережевих ресурсів, що належать користувачеві, третьою особою. У зв’язку з цим користувач повинен вжити належних заходів для такого налаштування своїх ресурсів, яке б перешкоджало їх незаконному використанню третьою особою, а також оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання.

 1. Дотримання правил, встановлених власниками ресурсів мережі Інтернет

Власник будь-якого інформаційного чи технічного ресурсу мережі Інтернет може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками чи адміністраторами цих ресурсів у точці підключення до таких ресурсів і є обов’язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів. Користувач зобов’язаний дотримуватись правил використання ресурсу або негайно відмовитися від його використання.

 1. Використання Абонентського вводу (відгалуження)

Забороняється допускати використання Абонентського вводу (відгалуження) для надання послуг третім особам та підключення додаткових точок шляхом самовільного встановлення пасивного (відгалужувачів, розгалужувачів, суматорів, диплексорів, фільтрів) та активного обладнання (підсилювачів, активних відгалужувачів, активних розгалужувачів, активних суматорів, модемів). Також забороняється підключати до Абонентського вводу (відгалуження) будь які джерела напруги,нагрівати або підпалювати кабелі або обладнання, завдавати механічні пошкодження.